Vacature

Stuur ons een korte motivatie, CV en beelden van je werk per post of per e-mail naar info@studiothysvermeulen.be

Meer Info

7.12.18 – Sociaal Huis Langemark in volle werf

Het uitbreidingsproject van het gemeentehuis in Langemark krijgt vorm. Het bouwvolume is nu wind- en waterdicht. We beginnen met de afwerking.

Meer info

28.11.18 – Studievoormiddag capaciteitsmonitor onderwijs

Op vrijdag 19 oktober besliste de Vlaamse Regering om meer dan 150 miljoen euro te verdelen over steden en gemeenten waar de capaciteitsnoden in het basis- en, voornamelijk, secundair onderwijs het meest prangend zijn. De verdeling van de middelen over de gemeenten gebeurde op basis van de nieuwe ‘capaciteitsmonitor’. Dit onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van de KU Leuven en de VUB, brengt de capaciteitsbehoeften in het basis- en secundair onderwijs in alle Vlaamse gemeenten in kaart. Enerzijds keken ze hiervoor naar de nieuwe bevolkingsprognoses van Statistiek Vlaanderen, en anderzijds werd een aanbodbevraging (beschikbare capaciteit in scholen) afgenomen bij alle Vlaamse gemeenten. Tom Thys zetelt in het afsluitend panelgesprek dat handelt over over bouwen met capaciteitsmiddelen.

Website Onderwijs Vlaanderen

9.11.2018 – Studio Thys Vermeulen rondt haalbaarheidsstudie af voor reorganisatie van Sint-Maartensscholen in Ieper

We denken graag mee aan het vorm geven van nieuwe plekken voor onderwijs. Hoe kan ruimte de nieuwe generatie inspireren? En hoe kunnen deze plekken positief bijdragen tot het grotere geheel van de stad? Sint-Maartensscholen Ieper plant een belangrijk project waarbij het onderwijsaanbod van College, Lyceum, Immaculata en Heilige familie als één geheel wordt gereorganiseerd. De ambitie is om een nieuwe onderwijsvisie te vertalen in een voorbeeldproject. Hierbij wordt er ingespeeld op de ideeën van de recente hervormingsplannen Secundair Onderwijs. De haalbaarheidsstudie maakt een kritische evaluatie voor het ontwikkelen van een nieuwbouwproject van ca. 20.800m², die plaats bied aan 2350 scholieren. De nieuwe school zal gerealiseerd worden binnen het projectspecifieke DBFM-programma van AGION – Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Het doel van deze studieopdracht is om de schoolgemeenschap maximaal te inspireren, te informeren en voor te bereiden op het bouwproces. Deze taak wordt breed geïnterpreteerd: het onderzoek speelt zowel op het ruimtelijke als het financiële niveau. De haalbaarheidsstudie zal een aantal deelaspecten bestuderen als inplanting, typologie, mobiliteit,visibiliteit, en de relatie tot de stad. De studie gebeurt in samenwerking met het mobiliteitsbureau Mint Mobiliteit in Zicht.

Opdrachtgever: Sint-Maartensscholen vzw, Stad Ieper, Provincie West-Vlaanderen

10.10.18 – Voorstel vrijetijdscentrum en gemeentehuis in Wingene

Studio Thys Vermeulen dient een voorstel in voor de Open Oproepwedstrijd voor een nieuw vrijetijdscentrum en de verbouwing van het gemeentehuis in Wingene

Open oproep – Vlaams Bouwmeester

26.09.18 – Eerste steenlegging van het project Goodlife in Borsbeek

Projectontwikkelaar HOOME, VZW Zorgbeheer en Schepen voor Ruimtelijke Ordening Walter Kiebooms hebben in Borsbeek de eerste steen gelegd van het project Goodlife. Studio Thys Vermeulen ontwierp aan de Schanslaan een project voor 37 assistentiewoningen met een grote gemeenschapsruimte. Het project maakt aansluiting op het woonerf van de bestaande ontwikkeling De Wijnerf en vervolledigt hiermee een nieuwe intergenerationele woonwijk nabij het centrum van Borsbeek.

Nieuwsartikel Gazet van Antwerpen
Nieuwsartikel Het Laatste Nieuws

06.07.18 – Open Oproep vrijetijdscentrum en gemeentehuis in Wingene

Studio Thys Vermeulen is geselecteerd door de Vlaams Bouwmeester voor de Open Oproepwedstrijd voor een nieuw vrijetijdscentrum en de verbouwing van het gemeentehuis in Wingene

Open oproep – Vlaams Bouwmeester

11.06.18 – Tijdens een persmoment in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark stelt Studio Thys Vermeulen het ontwerp voor het Prinsenpark in Retie voor

Studio Thys Vermeulen bouwt er in opdracht van de Provincie Antwerpen een dienstencentrum met bezoekersinfrastructuur volgens de passiefnorm. Ze ontwerpen 2 scharnierende gebouwen die de waarden en de visie van het Provinciaal Domein Prinsenpark uitdragen: een gebied waar natuurbeleving centraal staat.

De beslissing om de gebouwen te verplaatsen naar een nieuwe locatie in het park staat in het teken van het terug leesbaar en leefbaar maken van het landschap. Door deze ingreep slaagt Studio Thys Vermeulen erin om nieuwe doorzichten in het landschap te creëren en de dijk herkenbaarder te maken. De nieuwe gebouwen verworden tot een baken in het parklandschap. Schilderachtig mooi, zoals een Engels landschapsschilderij.

Project
Website Prinsenpark
Nieuw onthaalgebouw
Nieuws

25.05.18 – Jan Vermeulen debatteert over de rol van de architect tijdens de presentatie van het Architectuurboek Vlaanderen op de Biënnale van Venetië

Zaterdag 26 mei stelt het Vlaams Architectuurinstituut het Architectuurboek Vlaanderen N°13 voor tijdens de openingsdagen van de Biënnale van Venetië. Jan Vermeulen van Studio Thys Vermeulen zal er als lid van het redactiecomité en als auteur van een artikel reflecteren over de rol van de architect tijdens het openingsmoment. Jan Vermeulen doet dit samen met Sofie De Caigny (directeur Vlaams Architectuurinstituut) en Véronique Patteeuw (architect SNCDA en redacteur OASE) tijdens een gezamenlijke presentatie van het Nederlandse en Vlaamse Architectuurboek.

Event
Boek

27.04.18 – Studio Thys Vermeulen over het thema ‘Learning from’ in Duits architectuurtijdschrift Planphase

Uitgave nr. 7 van het Duitse architectuurtijdschrift Planphase is gewijd aan het thema ‘Learning from’. Studio Thys Vermeulen illustreert haar visie op het onderwerp in het artikel ‘Silhouette’ met twee basisschoolprojecten van hun hand: ‘De Springplank’ in Brugge en ‘Sint-Ursula’ in Laken.

Andere medewerkers aan deze editie van Planphase zijn: Alexandre Theriot, Federica Altobelli & Axel Chevroulet, James Taylor Forster & Max Creasy, Jonathan Sergison, Christ & Gantenbein, Freek Persyn, Florian Idenburg, Hubert Klumpner, Philip Heckhausen & Otto Kapfinger, Morgan Gostwyck-Lewis, Anne Holtrop, Bardakhanova Champkins architects, Bovenbouw, GAFPA, MAIO, Studio Thys Vermeulen, SUMMACUMFEMMER, Witherford Watson Mann, Jägnefält Milton.

De Springplank – Brugge
Sint-Ursula – Laken
Planphase

15.04.18 – Open Oproep International House

Studio Thys Vermeulen (ism Studio Roma) is geselecteerd voor de Open Oproep van het International House in Leuven. Meer info

Foto © Tim Van de Velde

26.03.18 – Work in progress – Expo, Deurne

De funderingsplaat van het tweede gebouw van het sociaal woningbouwproject Expo krijgt vorm.

Meer info

20.02.18 – Herbestemmen is Maatwerk

Nicole Frölich en Sven Sterken publiceren artikel over de herbestemming van kerken in A+.
In opdracht van het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ voert TV Studio Thys Vermeulen & Studio Roma i.s.m. Sven sterken een aantal haalbaarheidsstudies uit die de herbestemming van kerken in de Vlaamse context onderzoeken.

Artikel

Info vacatures

Studio Thys Vermeulen is op zoek naar enthousiaste medewerkers voor de invulling van verschillende vacatures.
– Projectarchitect
– Architect

Meer info

 

13.12.17 – Exploring Fundamentals, Lezing Tom Thys

In de lezingenreeks Exploring Fundamentals geeft architect Tom Thys op 13 december een inkijk in zijn praktijk. Aanleiding is de link met het werk van Dom Hans van der Laan, over wie momenteel een tentoonstelling loopt in deSingel.

Woensdag 13 december 2017 | 20.00 uur | deSingel Internationale Kunstcampus, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

Meer info

04.12.2017 – Studievoormiddag: Onderzoek naar toekomstmogelijkheden voor de Vlaamse parochiekerken

Het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt vele tientallen gemeenten en kerkbesturen in Vlaanderen bij het zoeken naar toekomstmogelijkheden als neven- of herbestemming voor hun parochiekerken. Voor heel wat opgaven liggen er ondertussen conclusies en plannen op tafel. Tom Thys presenteert het werk van het ontwerpteam ‘TV Studio Thys Vermeulen – Studio Roma i.s.m. Sven Sterken’. Al wie betrokken en bezorgd is om een zinvolle en kwalitatieve toekomst voor de parochiekerken wordt uitgenodigd om kennis te maken met inzichten, ervaringen en resultaten.

Maandag 4 december 2017 | 9.30 uur – 13.30 uur | Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen

Meer info

21.11.2017 – Workshop ‘Het schoolgebouw van de toekomst’

Tom Thys geeft een lezing in het kader van de lezingenreeks van ‘Schoolbouwformule’. ‘Schoolbouwformule’ organiseert thematische workshops en richt zich rechtstreeks tot alle actoren binnen de bouw of renovatie van schoolgebouwen. Tom Thys spreekt over enkele schoolprojecten die het bureau de laatste jaren realiseerde. De leidraad is dienstbaarheid en eenvoud als norm voor publieke architectuur.

Dinsdag 21 november 2017 | 9.30 uur – 15.30 uur | AuditoRium4 | Communicatiecampus | Gent

Meer info

26.10.17 – Publicatie Frankfurt Dialogen

In het najaar van 2016 organiseerde Het Nieuwe Instituut een viertal dialogen met circa 20 architecten, waaronder Studio Thys Vermeulen, in Rotterdam, Antwerpen en tweemaal in Frankfurt. De aanleiding voor deze dialogen was de tentoonstelling Maatwerk – Massarbeit in het Deutsches Architekturmuseum. Deze dialogen werden verwerkt in een boek dat op donderdag 26.10 in Het Nieuwe Instituut wordt voorgesteld.

Info

25.10.2017 – Lezing Gent

Jan Vermeulen geeft een lezing over het werk van Studio Thys Vermeulen aan de studenten van de International Master of Architecture KULeuven campus Gent.

Info

02.10.17 – Werf woonproject Expo opgestart

De werf van het sociaalwoningbouwproject Expo te Deurne werd opgestart. In opdracht van Woonhaven Antwerpen ontwierp Studio Thys Vermeulen 145 woningen. Het project, dat gepaard gaat met de afbraak van de bestaande gebouwen in de expo-wijk, introduceert een nieuw weefsel van gebouwen en pleinen die de hechting van deze wijk met de omliggende gebouwen versterkt.

Video
Gazet van Deurne
ATV

05.10.17 – Architectuur als versteende muziek

Tom Thys geeft een lezing voor Archipel in het concertgebouw van Brugge over het omgaan met een historische context op een zinvolle en hedendaagse manier.

Info

18.08.17 – Bouwaanvraag The Good Life goedgekeurd

De bouwaanvraag voor het project ‘THE GOOD LIFE’ werd goedgekeurd.
Dit project voor 35 nieuwe assistentiewoningen met een grote gemeenschapsruimte begeleidt een nieuwe publieke doorsteek in een bouwblok aan de rand van de dorpskern van Borsbeek.

14.07.17 – Afronding studie voor herbestemming Sint-Pieterskerk in Galmaarden

De haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de Sint-Pieterskerk in Galmaarden werd afgerond.
In opdracht van het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ voert Studio Thys Vermeulen een aantal haalbaarheidsstudies uit die de herbestemming van kerken in de Vlaamse context onderzoeken.

28.06.17 – Eerste steenlegging Pilootproject Zorg

Op woensdag 28/06/2017 werd de 1ste steen gelegd van de 1ste fase van het Woonzorgproject De Korenbloem in Kortrijk.
TV Studio Thys Vermeulen – Sergison Bates Architects ontwikkelde een masterplan voor de uitbreiding van zorgcampus De Korenbloem met 90 zorgbedden, dienstencentrum, dagcentrum, dagcentra voor dementie en jong-dementie te Kortrijk. Binnen dit masterplan ontwierp elk bureau een deelproject.

Dit project kadert in de procedure Pilootprojecten Zorg opgezet door de Minister van Volksgezondheid en de Vlaams Bouwmeester om vernieuwende zorgprojecten te ontwikkelen

11.06.17 – Opening nieuwbouw St-Carolus instituut

Op 11.06.2017 werd de nieuwbouw voor het St-Carolus instituut in Sint-Niklaas feestelijk geopend. In opdracht van Scholen voor Morgen ontwierp Studio Thys Vermeulen een nieuwbouw voor leskeukens, klaslokalen en polyvalente zalen. Dit project vormt een nieuwe stap in de uitbreiding van de bestaande schoolcampus.

07.06.17 – Wedstrijdontwerp Waterhoenlaan ingediend

Op vraag van Woonhaven Antwerpen diende Studio Thys Vermeulen een voorstel in voor de bouw van 86 sociale woningen op de Waterhoenlaan te Linkeroever, Antwerpen. Dit project is de volgende stap in de vernieuwing van het residentieel patrimonium van deze modernistische wijk.

06.06.17 – ‘Van God Los?’

Tom Thys en Nicole Fröhlich nemen deel aan de jury ‘Van God Los?’.
Deze studio, begeleid door Sven Sterken en Karen Kesteloot, presenteert het onderzoek van de Faculteit Architectuur KU Leuven rond de Vlaamse parochiekerk.

12.06.17 – ‘Prelude. A weaving generation’ hernomen

De tentoonstelling ‘Prelude. A weaving generation’ word hernomen in het M HKA (Antwerpen) als onderdeel van ‘Een tijdelijk toekomsteninstituut’. Foto – Marius Grootveld

Van 16.06 tot 17.09: Info.

5.06.17 – De Regenboog voltooid

De inkomluifel en de buitenaanleg voor basisschool ‘de Regenboog’ in Grimbergen zijn opgeleverd. Dit was de derde en laatste fase van de werkzaamheden.

22.05.17 – Werf Graethempoort opgestart

De werf van het intergenerationeel woonproject Graethempoort in Borgloon werd opgestart.
Dit project introduceert verschillende woonvormen in het Haspengouwse landschap. Een L-vormig gebouw met assistentiewoningen vormt samen met een bestaande dokterspraktijk een nieuw woonerf. In de naastgelegen boomgaard nestelen drie appartementsgebouwen zich in de helling.

31.03.17 – Wedstrijdontwerp VTI Brugge Ingediend

In het kader van Scholen Voor Morgen diende Studio Thys Vermeulen, in samenwerking met Arte, een voorstel in voor de nieuwe scholencampus van het Vrije Technische Instituut Brugge.

27.03.17 – Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2018

Jan Vermeulen werd uitgenodigd om te zetelen in de redactieraad van het Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2018

31.01.17 – Opening Buurtsporthal en Jeugdcentrum IGLO

De gloednieuwe Buurtsporthal en jeugdcentrum IGLO in de Europarkwijk op Linkeroever werden gefotografeerd door Karin Borghouts. Het project is een unieke samenwerking tussen AG VESPA, Sporting A, de stedelijke jeugddienst, het Stedelijk Onderwijs, het GO! en jeugdwerking Formaat. Het InterGenerationeel project LinkerOever (IGLO) geeft sinds 2011 de hele wijk Europark op Linkeroever een grondige facelift.